Pages

October 20, 2011

Kaedah Tambah melibatkan wang

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran            :  Matematik

Tarikh                          :  9 Oktober 2011

Hari                             :  Ahad

Masa                           :  5:25 pm – 5.55 pm (30 minit)

Tingkatan                    :  1M

Tajuk                           :  6 : Wang Hingga RM10

Sub-topik                     :  Tambah melibatkan wang

Objektif                        :  Pada akhir pelajaran ini, pelajar akan dapat:

1.       Melakukan operasi menambah antara ringgit hingga RM10

2.       Melakukan operasi menambah antara ringgit hingga RM10

Kaedah Mengajar       :  Pembelajaran Masteri( Kooperatif) dan Pembelajaran Kontekstual

Alat Bantu Mengajar   :  Wang kertas dan duit syiling, contoh wang kertas dan duit syiling, kad ibasan, alat tulis, lembaran kerja

Kemahiran/Nilai          :  Semangat keusahawanan, berjimat cermat, berkerjasama, berhati-hati

KBKK                          :  Berfikir, membanding beza, menganalisis

Pengetahuan Sedia Ada: Pengalaman menggunakan wangPerkembangan Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Langkah/ Masa/ Isi Pelajaran
       
       Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

ABM/
KBKK/
Nilai
               Aktiviti
                 Guru
Aktiviti
Pelajar

Set induksi
( 3 minit )1.  Guru meminta murid membuat pemerhatian terhadap jenis-jenis
    duit yang dipamer.

Soalan:

a. Berapakah jumlah duit 
syiling?
b. Berapakah jumlah
wang kertas?

1. Murid menyatakan 
     jumlah duit syiling 
     dan wang kertas.


ABM:
Wang kertas dan duit syiling

KBKK:
Pemerhatian dan
Analisis

Nilai:
Bersyukur
Berjimat-cermat,
Berhati-hatiLangkah 1
( 12  minit )1.Guru mengedarkan 
   contoh duit syiling dan 
   wang kertas kepada  
   ketua kumpulan  
   masing-masing.
2.Guru meminta murid
menambah duit syiling 
dan wang kertas 
mengikut arahan guru.


1. Murid menambah 
    duit syiling
berpandukan contoh 
duit yang telah 
diedarkan.
2. Murid bincang
    dalam kumpulan.
3. Ketua kumpulan 
memberikan 
jawapan.

ABM:
Contoh wang kertas dan duit syiling

KBKK:
Penjanaan Idea
Sintesis Idea

Nilai:
Bekerjasama

Langkah 2
( 5  minit )1.  Guru emperkukuhkan
kemahiran murid  
dengan melakukan
aktiviti jual beli di
    dalam
kelas.


1.Murid menjalankan
   aktiviti jual beli.

ABM:
Contoh wang, alat tulis

KBKK:
Penjanaan Idea
Sintesis Idea

Nilai:
Bekerjasama
Semangat Keusahawanan

Langkah 3
( 7  minit )
Penilaian

1. Guru mengedarkan 
    lembaran kerja.

1.Murid menjawab  
soalan.

ABM:
Lembaran kerja

KBKK:
Penjanaan Idea
Sintesis Idea

Nilai:
Berhati-hati
Bekerjasama

Penutup
( 3 minit )

1. Guru menyoal
murid
secara lisan untuk menguji kefahaman mereka.

   Soalan:
   a. Berapakah jumlah  
       nilai wang:
    i. 36sen + 24sen=
    ii. 17sen + 23sen=
    iii. RM1.80 + RM5.95=
iv. RM4.23 + RM3.74=

1.Murid menjawab   
  soalan.


No comments:

Post a Comment